Home

CISV Croatia i udruga Mamuze pozivaju zainteresirane pojedince, grupe, umjetnike i amatere da se prijave za sudjelovanje na izložbi „Conflict and resoluton“ koja će se održati u Kulturno-kreativnom centru od 11. do 25. listopada 2019. godine.

Tema izložbe je mirno rješavanje sukoba. U svakom odnosu dvaju ili više pojedinaca ili grupa, u svakom društvu postoji vjerojatnost nastanka sukoba. Sukob je pojam koji označava situaciju kada postoje suprotna zbivanja, tendencije, ponašanja, osjećaji. Sukob sam po sebi nije ni dobar ni loš, već neizbježan i nužan dio socijalnog života. Aposlutni nedostatak sukoba ne upućuje na savršeno stanje, već na apatiju. S druge strane, određena količina konflikata unutar grupa i organizacija može voditi pozitivnim promjenama, ako sukobima znamo dobro upravljati. Cilj izložbe je raspravljati o nenasilnim rješenjima sukoba, prikazati i promovirati kroz rad toleranciju, suradnju, empatiju, izbor mirnog rješenja, razumijevanje, kompromis, razgovor, odgovornost. Pozivu se mogu odazvati sudionici između 15 i 25 godina starosti, a u obzir za izlaganje dolaze djela u medijima slikarstva, grafike, crteža, forografije i videa.

  • Rok za prijavu je 15. rujna 2019. godine.
  • Prijava treba sadržavati:
  • Ime i prezime
  • Kontakt telefon i adresu e-pošte
  • Naziv rada
  • Tehnički opis rada (dimenzije, medij, fotografiju rada)

Prijavu je potrebno poslati na cisvhrvatska@gmail.com, i nasloviti je „Conflict and resolution – prijava za izložbu“.