tree planting CRC 2007 - ~tainable Development

Mosaic je CISV-ov program na razini lokalne zajednice za sudionike svih životnih dobi. Može biti bilo kojeg formata, od jedinstvenih događanja do projekata u trajanju do godine dana.

Mosaic projekte planiraju i provode naši Ogranci, koristeći CISV-ov obrazovni pristup, i svaki od njih odgovara na lokalne potrebe i interese na smislen način. Većina projekata dizajnirana je i provedena u suradnji s partner organizacijom kako bi se dalje unaprijedila dobrobit za lokalnu zajednicu.

Biti dijelom Mosaic projekta znači stjecanje životnog iskustva koje će imati trajan utjecaj i ako ste novi u CISV-u ovo je odličan način da postanete uključeni!