Seminar camp fotka

Program na principu kampa za 17-18 godišnjake u trajanju od 21 dana

Prvi Seminar Camp bio je održan 1959.

Ovaj osobno izazovan i intenzivan program koordiniraju mladi sudionici osobno. Razvijaju svoj vlastiti dnevni red i istražuju globalna pitanja temeljena na svojim pozadinama i interesima, kroz aktivnosti i dubinske diskusije.

Seminar Camp-ovi namijenjeni su za 30 internacionalnih sudionika uz nadgledanje i asistenciju internacionalnog odraslog osoblja.

Priključivanje Seminar Camp-u stavlja te u šofersko mjesto pošto ćeš sa svojim kolegama-sudionicima planirati i voditi program. Biti dijelom Seminar Camp-ovog grupno-životnog okruženja potiče te ka kreativnom i kooperativnom pristupu pri rješavanju problema i drugih nesuglasica koje mogu nastati kroz kvalitetnu i zdravu raspravu. Prijateljstvo i zabava osiguravaju da će tvoje Seminar Camp iskustvo biti dugotrajno i pozitivno.