12

Program na principu kampa za 14-15 godišnjake u trajanju od 23 dana

Prvi Step Up bio je održan 1985.

CISV Step Up program potiče mlade da preuzmu vodeću ulogu u planiranju i organiziranju aktivnosti. Sudionici i njihovi odrasli lideri koriste CISV-ovu edukaciju o miru kao smjernicu za odabir teme kampa oko koje će se planirati aktivnosti, poput identiteta, demokracije ili možda zaštite okoliša.

Step Up delegacije dolaze iz 9 zemalja i sastavljene su od 4 mlade osobe, 2 cure i 2 dječaka, koji su u pratnji svog odraslog lidera (voditelja). Sam kamp je pod koordinacijom odraslog osoblja.

Sudjelovanje u Step Up-u

Sudjelovanje u Step Up-u pruža ti fantastičnu priliku da naučiš nešto o bitnim pitanjima, temama i problemima koji utječu na sve nas i kako o njima razmišljaju i kako ih rješavaju u drugim  zemljama i kulturama. Razmišljati ćeš o načinima na koje ćeš svoje novo znanje i vještine vođe primijeniti u svojoj školi ili zajednici. No isto tako bitna je i činjenica da ćeš se zabaviti i stvoriti nova dugoročna prijateljstva.